Έβδομο τεύχος Αρχείων Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής