Εκδήλωση ΕΛ.Ε.Φ.Ι.: Συμμετοχή ασθενών, νέες τεχνολογίες και φαρμακοεπαγρύπνηση