Εκδήλωση ΕΛ.Ε.Φ.Ι.: Νέος Κανονισμός για τις Κλινικές Μελέτες και ετοιμότητα για εφαρμογή του στην Ελλάδα – 11 Ιουνίου 2015