Η πρόκληση της ανάπτυξης των κλινικών μελετών στην Ελλάδα – Διεταιρική συζήτηση – 41ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο