ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΑ RWD/RWE ΚΑΙ ΤΗ ΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ