ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ: CLINICAL RESEARCH & CLINICAL TRIALS INNOVATION FORUM «ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2021 ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟ 2022»