ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ – 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ